Jdi na obsah Jdi na menu

Organizace dne

Organizace dne:

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného Školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

 

6:30 děti se scházejí ve třídě Sluníček

7:30 děti ze třídy Medvídků přecházejí do své třídy

6:30 – 9:45 spontánní činnosti dětí, částečně řízené činnosti, aktivity na dané téma, řízené vzdělávací činnosti, předškolní příprava, individuální práce s dětmi, skupinové činnosti, pohybové aktivity, zdravotní cvičení, řízená vzdělávací činnost, dramatická, hudební aktivity, logopedická prevence, příprava na pobyt venku.

8:45 – 9:15  začíná průběžná dopolední svačina

9:45 – 11:45 pobyt dětí venku, pohybové aktivity, seznámení s přírodou, okolím

11:45  – 14:30 oběd, příprava na odpočinek, odpočinek na lehátku, dle potřeby dětí spánek, četba na pokračování, klidné činnosti dětí, individuální práce s dětmi nebo skupinové klidné aktivity,
14:00 – 14:30 průběžná svačina
12:30 – 12:50, odchod dětí po obědě

14:30 -  16:30 spontánní hry, zájmové činnosti dětí, řízené činnosti a aktivity, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě

14.45 – 15.45 rozcházení ze třídy Sluníček a Medvídků, spontánní a řízené hry dětí

5.45 – 16.30 hry a rozcházení dětí ze třídy Medvídků

 

Denní program je jen orientační, přizpůsobuje se potřebám rodičů, dětí i aktivitám mateřské školy – vystupování, výlety, kulturní akce.